Rezimi

(rezimi na vodama)

P R A V I L AOvo su generalni uvjeti koji vrijede ili su vrijedili na hrvatskim vodama a mogu biti različiti zavisno od ŠRD-a koje upravlja nekom vodom i pravilnikom koji su eventualno donijeli za neku vodu kojom gospodare a za njihove uvjete potrebno bi bilo prije ribolova raspitati se kod dotičnog društva ili eventualno kod mještana za dotičnu vodu.Za obavljanje športskog ribolova na moru sa kopna također je potrebita dozvola a obavijesti se mogu dobiti kod lučkih kapetanija.

U P U T S T V A

 

Zaštita vode od zagađenja jedan je od preduvjeta pravilnog gospodarenja vodom.Zbog toga je svaki ribolovac dužan, ako primjeti zagađenje vode koje je prouzročilo pomor ribe da o tome obavijesti nadležne organe ( mup,svoje društvo i sl).

Z A Š T I T A R I B A

 

Športski ribolovac dužan je pridržavati se svih mjera donijetih u svrhu zaštite ribe, voda i ljudske okoline. Ribolov se može obavljati isključivo u skladu s gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja ribolovnog područja ili njegova dijela.

D O Z V O LJ E N I D N E V N I U L O V

 

Športski ribolovac može dnevno zadržati :

1. pastrva ili lipljana ukupno tri (3) komada

2. mladice jedan (1) komad; tri godišnje

U slučaju lova različitih vrsta salomonidnih riba, maksimalni dnevni ulov (uz poštivanje točke 2) može iznositi najviše tri komada.

3.štuke soma ,smuđa ili šarana ukupno četiri (4) komada .

 

Š P O R T S K I  R I B O L O V  M O Ž E   SE   O B A V LJ A T I

 

1.Za lov salmonidnih vrsta riba s jednim priborom s najviše tri udice.

Dozvoljen je samo s umjetnim mamcima ( umjetna mušica ili varalica), a za lov mladice dozvoljena je još i upotreba mrtve ribice najmanje dužine 15 cm.

2.za lov ostalih vrsta riba : s dva ribolovna pribora na svakom po najviše tri udice.

 

Z A B R A NJ E N O J E

 

1.Loviti ribu noću u vodama u kojima obitavaju salmonidne vrste i to:

u proljeće od 20 - 4 h , ljeti od 21 - 3 h, u jesen od 19 - 4 h, zimi od 18 - 6 h

2.loviti ribu neposredno rukom ili povlačenjem odnosno kvačenjem udicom s vanjske strane (tkz...haklanje ,prilično razvijeno na Savi kod i oko Zagreba) ili koristiti druga sredstva koja nisu dozvoljena.

 

natrag na terene