Posjeta
Posjeta danas :: 17Posjeta ukupno :: 1761

Ribolovne vode

(rijeke jadranskog sliva)

RIBE I VODE HRVATSKEPodručje Jadranskog sliva ima zapreminu od 23.740 m2.Značajke rijeka jadranskog sliva je to da su relativno kratke i izolirane, što je velika razlika prema rijekama crnomorskog sliva.Neke se ulijevaju u jezera, neke u more, dok ponornice nestaju u kraškim jamama.Često izviru na jednom kraju dolina , a nestaju na drugom kraju.Ljeti mogu potpuno presušiti.Ribarstvo ovih voda je od manjeg ekonomskog značenja.Najveći broj vodotoka iskorištava se za športski ribolov.Privredni ribolov obavlja se na Vranskom jezeru i na ušćima rijeka Mirne, Krke i Neretve.Zanimljivo je da pastrvske vrste dolaze na vrlo malim nadmorskim visinama ili čak do samog ušća u more. Riblje vrste : Sustav hrvatskih rijeka jadranskog sliva predstavlja vrlo zanimljivu europsku regiju s obzirom na faunu slatkovodnih riba. Ovdje obitavaju 64 vrste slatkovodnih riba, od čega 40 vrsta živi samo u mediteranskom području, a 11 od tih endema nalazi se samo u Hrvatskoj. Za poluotok Istru značajne su dvije velike rijeke: Mirna i Raša, sa svojim tokovima.Ovdje nalazimo oko 20 vrsta riba.Najčešće vrste su klen, linjak, jegulja,krkuša, mren. Hrvatsko Primorje počinje rijekom Riječinom, čija je fauna slabo istražena, (osobno iskustvo :ima klena,jegulje i pastrve). Slijedi rijeka Dobračina , koja se blizu Crikvenice ulijeva u more.Najčešće vrste riba koje tu nalazimo su babuška, linjak, klen i jegulja. Dalmacija je posebna ihitiološka regija Hrvatske. U području Dalmacije četiri rijeke određuju raznolikost ribljih vrsta.To su Zrmanja, Krka, Cetina i Neretva.

Zrmanja

Prva veća rijeka je Zrmanja.Duga je 69 kilometara i podzemnim tokovima povezana s rijekom Krkom.U Zrmanji malazimo 12 vrsta riba. Česte su potočna pastrva, svalić, mren, primorska uklija, hrvatski pijor, oštrulj, peš, jegulja, dalmatinski vijun i pijor.

Krka

Rijeka Krka duga je oko 60 km.U koritu rijeke na više mjesta izgrađuju se drvene barijere, koje uzrokuju stvaranje slapova (Veliki buk, Bilušić buk,Manojlovac, Brljan, Skradinski buk) i jezera (Visovačko, Prokljansko).nakon najveće i posljednje barijere - Skradinskog buk-a,voda rijeke smiruje se u Prokljanskom jezeru,koje uski Prokljanski tjesnac spaja sa Šibenskim zaljevom.Zbog prirodne ljepote njezinih slapova, brzaca i podvodnih izvora, dio rijeke Krke uvršten je u Nacionalne parkove Hrvatske.Rijeka Krka bogata je endemskim vrstama riba, što je posljedica njezine geološke prošlosti.Vrste riba koje tu nalazimo živjele su ovdje i prije posljednjeg glacijalnog razdoblja. Od 19 vrsta riba koje tu nalazimo prevladava klen, potočna pastrva, kalifornijska pastrva, zlousta (pastrva), glavatica, svalić, drlja, svjetlica, mren, ošrulj, šaran, linjak, jegulja, gambuzija itd..


Cetina

Rijeka Cetina (dužina 100 km) naročito je bogata vodom, a zanimljivo je da joj temperatura vode nikada ne prelazi 18 stupnjeva C. U gornjem toku rijeke šezdesetuh godina izgrađena je najveća akumulacija u našoj zemlji (2000 ha)


Neretva

Rijeka Neretva najdulja je rijeka Dalmacije (218 km),ali kroz Hrvatsku prolazi samo duljinom od 20 km, prije nego se preko široke delte ulije u Jadransko more.Ovo područje naše zemlje predstavlja jedinstveni biotop i vrlo je bogato različitim vrstama kralješnjaka i beskralježnjaka.Za sada je vrlo slabo istraženo.Površina mu iznosi oko 11500 ha, od čega oko 2600 ha ubrajamo u posebno zaštićene prirodne ihitiološke i ornitološke rezervate. Područje je tipična delta s lagunama i to je , uz deltu rijeke Po u Italiji jedina delta u Jadranskom slivu. Ljepota krajolika, te zanimljive endemske vrste, posebno endemske vrste pastrva, čine ovo područje posebnim ribolovnim užitkom za športske ribolovce.

 

natrag na terene